Újabb összeget ítélt meg az önkormányzat a hátrányos helyzetű személyek fogászati kezelésére

2018-ban 225 ezer lejt utalt ki az önkormányzat a hátrányos helyzetű kolozsvári személyek fogászati kezelésére: tavasszal 200 ezer lejt szavazott meg erre a célra a városi tanács, novemberi rendkívüli ülésén további 25 ezer kiutalásáról döntött.

Az önkormányzat egy többéves program révén nyújt segítséget a létminimum alatt élő, kirekesztett, vagy a társadalmi kirekesztés által fenyegetett kolozsvári lakosoknak, hogy megfelelő, jó minőségű fogászati ellátásban részesüljenek. Az önkormányzat ezzel a programmal is elősegítené az érintettek társadalmi felzárkózását, életminőségük javulását, a fogászati szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket, a fogbántalmak megelőzését, kezelését. A programban partnerként vesz részt az önkormányzat, és a hozzá tartozó Szociális és Egészségügyi Igazgatóság, a Iuliu Hațieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, illetve annak Fogorvosképző Kara, illetve a Kolozsvári Sürgősségi Kórház.

A partnerségi szerződés 2020 végéig érvényes. A program kedvezményezettjei azok az idős személyek, akiknek nyugdíjának és egyéb esetleges szociális juttatásának értéke összesen nem haladja meg az 1000 lejt, a fogyatékkal élők, a 700 lejes munkanélküli segélyben részesülők, a tartósan munkanélküliek, akik nem részesülnek segélyben, a Szociális és Egészségügyi Igazgatóság nyilvántartásában levő, jövedelem nélküli és alacsony jövedelmű személyek, akik garantált minimális jövedelemben, családtámogatásban, szociális konyhai étkeztetésben részesülnek.

„Április óta 291 kérvény érkezett olyan személyek részéről, akik jogosultak a program kitételei alapján az ingyenes fogászati ellátásra. Ezek közül a személyek közül eddig több mint százan kapták meg az ingyenes kezelést. A program nagy érdeklődésnek örvend, a tavasszal elkülönített keret már elfogyott, ezért volt szükség a költségvetés kiegészítésére” – nyilatkozta Oláh Emese alpolgármester.