A lakónegyedekben színes, vagy jelzéssel (felirattal) ellátott szeméttárolókba dobható el a szelektíven gyűjtött hulladék, a háznegyedekben, belvárosban élők számára színes, áttetsző zsákokat biztosítanak a hulladékelszállító vállalatok. Mindenik hulladéktípushoz külön szín társul, a karton- és papírhulladékot kék színű, a műanyagot és fémet sárga színű, az üveget zöld színű, illetve a lebomló, háztartási hulladékot fekete színű műanyagzsákba vagy kukába kell gyűjteni.

A műanyag/fém hulladék  gyűjtése

A sárga konténerbe vagy szemeteszsákba a következőhulladékok kerülhetnek: konzervek, műanyag üvegek és dobozok, tetrapack dobozok, műanyagfólia, műanyagpohár, műanyagedények, műanyagcserepek, műanyagtálcák, polisztirén csomagolások. Figyelem: a szennyezett fém- és műanyagtárgyak nem újrahasznosíthatók!

Vegyes hulladék gyűjtése:

Vegyes hulladéknak számít minden olyan hulladék, amely nem újrahasznosítható. Ezt a típusú hulladékot fekete zsákokba/konténerekbe kell gyűjteni. Ezek a hulladékok lehetnek ételmaradékok (növényi, állati eredetű hulladék), kezelt fa, porszívózacskó tartalma, pelenka, porcelán. Minden egyéb olyan hulladékot is a fekete zsákba kell tenni, amely szennyezés miatt nem újrahasznosítható.

Üveghulladék gyűjtése:

Az üveghulladék – befőttesüvegek, üvegek – a zöld szeméttárolóba vagy zsákba kerül. Kidobás előtt az üvegeket ki kell mosni. A hőálló edények, a porcelán, a tükör vagy ablaküveg vegyes hulladéknak minősül. 

A papír/karton hulladék gyűjtése

A papír- és a kartonhulladék – újságok, magazinok, dokumentumok, kartondobozok, borítékok – a  kék színű hulladéktárolóba vagy zsákba gyűjtendő. A nagyméretű papír vagy kartonhulladékot összehajtogatva kell eldobni. A szennyezett papír nem újrahasznosítható.

A négy osztatú hulladékot külön időpontokban, külön hulladékszállító kocsikkal hordják el. A hulladékgyűjtési programot a polgármesteri hivatal honlapján (https://primariaclujnapoca.ro, Mediu menüpontnál) lehet megtekinteni, ugyanitt  valós időben, egy térképen azt is meg lehet nézni, hogy hol tartózkodik a szemétszállító kocsi.  https://primariaclujnapoca.ro/salubritate/masini-de-salubritate/

Speciális hulladéktípusok

Zöldövezet karbantartásából származó hulladék:

A zöldövezet karbantartásából származó hulladékokat – lombot, lekaszált füvet – a lakótársulások környékére, autóval megközelíthető közterületre kell letenni. A fák metszését az erre kijelölt időszakban kell elvégezni. A metszési szándékot jelezni kell a polgármesteri hivatal zöldövezetekért felelős szolgálatánál a 0264 596 030-ás (belső szám: 4440), vagy a 984-es (a polgármester telefonszáma) vagy pedig a  0264 955-ös (helyi rendőrség) telefonszámon. A házban lakók saját költségen, erre specializálódott cégekkel szállíttathatják el a zöld hulladékot.

Nagyméretű hulladékok, lomok:

A nagyméretű lom – bútor, ajtó- vagy ablakkeret –  ingyen elszállíttatható az önkormányzat által meghirdet  lomtalanítási időszakban. Más alkalommal kidobott nagyméretű hulladék csak a tulajdonos költségén szállíttatható el. 

Építkezési hulladék:

Az építkezési törmelékek, bontásból fennmaradó építőanyagok esetében is változik a hulladékkezelési szabályzat: 2020 végéig országos szinten az építkezési hulladéknak legalább a 70%-át kell újrahasznosítani, a begyűjtést, elszállítást, megsemmisítést csak erre vonatkozó engedéllyel rendelkező cégek, vállalatok végezhetik el. Figyelem: az építkezésből származó hulladékok nem tárolhatók a hulladékgyűjtő pontok közelében. Az építkezési hulladékok a tulajdonos költségén szállíttathatók el. Éppen ezért az építkezés megkezdése előtt értesíteni kell a hulladékkezelő céget, hogy megfelelő konténert biztosíthasson a munkálatok során keletkező hulladék számára.

Háztartási gépek és egyéb elektromos vagy elektronikus szerkezetek

Ezeknek a gépeknek, berendezéseknek az elszállításáról a hulladékkezelő vállalat gondoskodik.  Ezeket a gépeket a hulladékgyűjtő pontoknál vagy az erre a célra kijelölt speciális gyűjtőpontoknál kell elhelyezni. Ez utóbbi gyűjtőpontoknál minden hónap utolsó szombatján 9 és 13 óra között helyezhetők el a kidobandó gépek, berendezések. Ezek a gyűjtőpontok a következők:

1. Bucium – a közszállítási vállalat (CTP) garázsa közelében; 2. Sportcsarnok; 3. Meteor utca – Csillagvizsgáló/Observatorului utca 107.; 4. János Zsigmond/Bobâlnei utca 62-64.; 5. Ira piac, Május 1 tér –  SIGUREC hulladékgyűjtő állomások (itt minden nap le lehet adni a háztartásik gépet, berendezést)

A szelektív hulladékgyűjtés elmulasztása esetén kiróható bírságok:

– magánszemélyeknek: 1.000 – 2.000 lej

– jogi személyeknek: 20.000 – 40.000 lei

A hulladékkezelő vállalatok elérhetősége:

 S.C. Brantner Vereș S.A. – 0364 999 S.C. Rosal Grup S.A. –  0264 987