Sikeres az Iskola utáni iskola program: egyetlen résztvevő gyermek sem hagyta el az iskolát

Kiértékelte Kolozsvár önkormányzata illetve a Szociális és Egészségügyi Igazgatóság (DASM) a múlt tanévben lebonyolított Iskola utáni iskola programot. Az eredmények magukért beszélnek: a programban részt vevő gyerekek kevesebbet hiányoztak a tanórákról, egyikük sem hagyta el az iskolát, noha több gyerek is évet ismételt. Összességében a gyerekek viselkedése és a tanulmányi eredményük is javult. „Az önkormányzat azt tervezi, hogy pár éven belül a programot más iskolákra is kiterjeszti, hiszen ez egy megfelelő módszernek bizonyult a hiányzás és az iskolaelhagyás csökkentésére” – mondta el a program kapcsán Oláh Emese alpolgármester.

Az Iskola utáni iskola program célja felzárkóztatni a hátrányos helyzetű családokból érkező gyerekeket. A több éve futó program a 2103-2014-es tanévben tesztüzemben működött a Traian Dârjan ÁltalánosIskolában, amelybe többnyire hátrányos helyzetű gyerekek járnak, majd 2015. és 2019. között évente bővítette az önkormányzat a programban résztvevő iskolák körét.

 

A 2018-2019-es tanévben a programban 5 iskolából (a Trajai Dârjan, a Nicolae Iorga, az Octavian Goga, a Nicolae Titulescu általános iskolákból) származó 195 gyerek vett részt. A programot az önkormányzat szociális igazgatósága civil szervezetekkel és az iskolákkal partnerségben bonyolította le. A civil szervezetek részéről szakemberek segítettek a gyerekeknek, az iskolák a helyszín biztosításával járulnak hozzá a programhoz, a DASM pedig a Szociális Étkezdéje révén az ebédet biztosította. A program a 0-8 osztályos, kolozsvári illetőségű gyerekekre terjedt ki. A gyerekek a felügyelet mellett segítséget kaptak a házi feladat elkészítésében, ebédeltek, elsajátíthatták a tisztálkodás alapelveit, illetve különféle foglalkozásokban vehettek részt. A szülőket is bevonták, a nevelők elbeszélgettek velük, és szükség esetén támogatást nyújtottak nekik a gyerekeik tanulmányit vagy nevelését illető kérdésekben.

A program során a nevelők a gyerekek egyéb készségeit is fejlesztették, például az érdekérvényesítő kommunikációt, az aktív figyelést, a koncentrációt, megerősítették a gyerekek önbizalmát, önbecsülését. Megtanították ugyanakkor az öntiszteletre és a társaik, környezetükben levő személyek tiszteletére, segítettek a frusztráció és a düh kezelésében. A gyerekeket tanulásra, iskolába járásra, rendszeres tisztálkodásra ösztönözték, megtanították őket csapatban dolgozni, barátkozni, beosztani és hasznosan eltölteni a szabadidejüket. A kognitív képességek fejlesztése is része volt a programnak, ez magába foglalta a számolási, matematika feladatok megoldására vonatkozó készségek fejlesztését, a kreativitás és a képzelőerő kibontakoztatását, a rendezett és olvasható kézírás kialakítását, a szókincs bővítését, a szóbeli önkifejezés fejlesztését, és az olvasmányok iránti érdeklődés elősegítését. Amennyiben a gyerekeknél bizonyos tantárgyakból lemaradást észleltek, a nevelők ezeket a hiányosságokat is megpróbálták enyhíteni. Emellett számos, életvezetési témában (pl. családi, baráti kapcsolatok, ünnepek, jó tettek, vallás, hagyomány témakörben) beszélgetések formájában is nyújtottak útmutatót a gyerekeknek. Különféle jeles napokat - például a Magyar Kultúra Napját, Micimackó napját vagy a Hóemberek Világnapját együtt ünnepelték.

A 2019-2020-as tanévben is folytatódik az Iskola utáni iskola program

Az önkormányzat az új tanévben is folytatja az Iskola utáni iskola programot, amelyben idén is a tavaly résztvevő négy iskola, a Trajai Dârjan, a Nicolae Iorga, az Octavian Goga, a Nicolae Titulescu általános iskola összesen 164 diákkal kapcsolódik be. A programot az önkormányzat közel 300 ezer lejjel finanszírozza, lebonyolítrásáért két partnerszervezet, a United Way Románia Alapítvány és a Diakónia Keresztény Alapítvány felel.