Új parkolószabályzat van érvényben Kolozsváron

Új parkolóbérlési szabályzatot fogadott el Kolozsvár önkormányzata. Kolozsváron eddig két hasonló tematikájú szabályzat létezett: az egyik a lakosok lakhelyéhez közeli parkolóhelyek bérlésére, a másik pedig a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal által épített parkolóházakban található parkolóhelyek bérlésére vonatkozik. Ezt a két szabályzatot egységesítette az önkormányzat. Ugyanakkor a szabályzat kitér azoknak a személyeknek a helyzetére is, akik jelenleg bádoggarázst bérelnek, hiszen ezeket a parkolási lehetőségeket az önkormányzat felszámolja, hogy a helyükre a lehetőségek függvényében parkolóházat vagy felszíni parkolót létesítsen.


A bérletes parkolóhelyeket igénylők között a következő sorrendben bírálják el a parkolóhelyeket:

- Prioritást élveznek a parkolóhely közelében lakó, fogyatékos személyek;

- Azok a magánszemélyek következnek, akik állandó lakhelye az igényelt parkolóhely közelében található;

- A következő kategóriát a parkolóhely közelében ideiglenesen lakók képezik;

- A kiutalási sorrendben utolsók azok a jogi személyek, vagyis cégek, vállalkozások, amelyeknek székhelye vagy munkapontja a parkolóhely közelében található.

Azok a személyek bérelhetnek parkolóhelyet, akiknek saját, érvényes műszaki vizsgával rendelkező személygépkocsijuk van, és nincs más parkolóhelyre szóló bérleti szerződésük. A szabályzat értelmében egy személy egyetlen parkolóhelyre köthet bérleti szerződést, cégenként vagy háztartásonként a bérleti szerződések száma nem haladhatja meg a kettőt. A második parkolóhelyet csak azok után ítéli oda az önkormányzat, miután az első parkolóhelyekre vonatkozó kéréseknek eleget tett, és még marad szabad, kiosztható parkolóhely.

A parkolóbérleteket évente meg kell kötni. A szerződések egy évre szólnak, december 31-ig érvényesek, és amennyiben a bérlő legkésőbb egy hónappal a szerződés lejárta előtt nem jelzi, hogy a következő évben már nem óhajt parkolóhelyet, a szerződés a következő év március 31-ig automatikusan meghosszabbodik. Így a bérlőnek van ideje igényelni az önkormányzattól a szerződésnek egy újabb évvel történő meghosszabbítását.

A szerződéseket újra kell kötni, amennyiben a parkolófelületeket - legyenek azok szabadtéri parkolók vagy bádoggarázsok - átalakítja, felújítja vagy észszerűsíti az önkormányzat. Ez esetben azok a személyek élveznek elsőbbséget, akik a beavatkozás előtt is érvényes bérleti szerződéssel rendelkeztek és továbbra is eleget tesznek a szabályzat előírásainak. A parkolóházakra is külön kitér az új szabályzat: a tömbháznegyedekben épített parkolóházak parkolóhelyei továbbra is bérelhetők, továbbra is kivételt képeznek a többnyire a belvárosban található sorompós parkolók és a polgármesteri hivatal udvarán levő parkolóház, amelyek - amint eddig is - órabéres parkolókként működnek. Az új szabályzat a bicikliparkolókra is vonatkozik, a bicikliparkolás éves költsége 50 lej. A szerződések ugyancsak évente meghosszabbítandók.