Kiterjesztette az önkormányzat a lakbértámogatás feltételeit

Oláh Emese alpolgármester javaslatára három évesre terjesztette ki a lakbértámogatás igénylésének időszakát csütörtöki tanácsülésén az önkormányzat. Az RMDSZ-es alpolgármester által kezdeményezett segélynyújtásra ugyanakkor mostantól még több személy lehet jogosult, hiszen az igénylési feltételek is módosultak. Továbbra is kiemelten támogatandók a családon belüli erőszak áldozatai, a gyermekotthonban nevelkedett (korábban 26 év alatti helyett) 35 év alatti felnőttek és a hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztés által fenyegetett családok vagy egyedülálló személyek.

A lakbérpótlékra azok a Kolozsvárra szóló személyazonossági igazolvánnyal, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogosultak, akik legalább 24 hónapja a város lakosai.

A lakbértámogatást az önkormányzathoz tartozó Egészségügyi és Szociális Igazgatóság költségvetéséből fedezik. A támogatást a lakástulajdonos számlájára utalja át az igazgatóság.

A juttatást azok a személyek vagy családok kaphatják meg, akik bizonyos, jövedelmet érintő kitételeknek is eleget tesznek. A jövedelem nem haladhatja meg a következő értékeket:
- 1 személy esetén a 2000 lejt,
- 2 személy esetén a 2850 lejt,
- 3 személy esetén a 3300 lejt,
- 4 személy esetén a 3750 lejt,
- 5 személy esetén a 4200 lejt,
- 6 személy esetén 4650 lejt.

A 6 személynél népesebb családok esetében a jövedelemplafon összege minden további családtag esetén a szociális referenciaindex (ISR) felével növekszik. Jelenleg az ISR értéke 500 lej, tehát például egy 7 személyes család jövedelme nem haladhatja meg a 4900 lejt ahhoz, hogy részesülhessen a támogatásban. A jövedelem megállapításakor nem számítanak a következő összegek: a fogyatékkal élők kiegészítő juttatása, a gyerekpénz, a szociális segélyek, a családi pótlék, az ösztöndíjak, az átképzési juttatások, sürgősségi juttatások, fűtéspótlék, szociális értékjegyek.

A három éven keresztül igényelhető lakbérpótlék értékét egy pontrendszer alapján állapítják meg, és minden újabb évben csökken.

A pontozási kritériumok a család összetételére, a gyerekek számára, a családtagok egészségügyi állapotára, szociális hátterére, és egyéb helyzetekre vonatkoznak. Az 1 és 10 pont közötti pontszámot elérők első évben legtöbb 900 lejre, a második évben 700 lejre, a harmadik évben 500 lejre jogosultak. Aki 10 ponton felüli pontszámot ért el az első évben 1400 lejt, a második évben 1100 lejt és a harmadik évben 800 lejt igényelhet.

A lakbértámogatást igénylőknek eleget kell tenniük egy sor feltételnek: sem ők, sem családtagjaik nem lehetnek ingatlantulajdonosok, és nem élhetnek egy önkormányzati szociális lakásban; nem adhattak el tulajdonukban levő lakást az elmúlt tíz évben; lakásvásárlás vagy lakásépítés céljából sem részesülhettek állami segélyben.

„Fontos megvalósításomnak tekintem a lakbérpótlék programot. 2018-ban, amikor a program beindult, 57 család helyzetén könnyítettünk, tavaly 74 család vagy egyedülálló személy részesült a juttatásból, idén a kedvezményezettek száma meghaladja a huszonhármat. Ne tekintsünk ezekre a számokra statisztikaként! Minden szám egy-egy családot vagy egyedülálló személyt jelent, akinek fedél van a feje fölött. Fontosnak tartom ugyanakkor azt is, hogy a családon belüli erőszak áldozatainak is sikerül a program révén menekülési útvonalat biztosítani, akik ennek hiányában nagyobb eséllyel maradnának egy abuzív kapcsolatban” - mutatott rá Oláh Emese.