Kártérítésre jogosultak a kommunista diktatúra áldozatai és azok gyermekei

A tavalyi évben az RMDSZ javaslatára módosult a volt politikai foglyok, hadifoglyok, kitelepítettek, és kényszerlakhelyesek gyermekeiknek megítélt kárpótlási program, amely így minden esetben többletpénzt jelent a kedvezményezetteknek.

Mivel sokan érdeklődtek az elmúlt időszakban a kárpotlás mibenlétével, valamint azzal kapcsolatban, hogy kik jogosultak ezekre a támogatásokra, Tasnádi István Szilárd ügyvéd, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének jogtanácsosának segítségével egy érthetőbb és átfogobb képet kaphatunk erről.

A kedvezményezettek körét három főbb kategóriára osztották, amelyek a következők:

I. Az a személy, aki 1945 március 6-a után politikai okok miatt üldözött/meghurcolt személy volt

1. Politikai okok miatt egy végleges törvényszéki határozat alapján börtönbe volt zárva vagy elfogató parancs révén előzetesbe letartoztatásba volt helyezve – havi 700 RON kártérítés jár, amit az elzárt évek számával többszöröznek

2. Az elnyomó testületek által szabadságát vesztette nyomozási céllal egy közigazgatási döntés révén – havi 700 RON kártérítés jár, amit az elzárt évek számával többszöröznek

3. Pszihiátriai kórházba volt beutalva – minden beutalt évért 350 RON/hó kártérítés jár

4. Kötelező lakhely/lakcím volt kiszabva – minden kötelezett lakhelyben eltöltött évért 350 RON/hó kártérítés jár

5. Más helyiségbe volt áttelepítve – minden letöltött áttlelpített évért 700 RON/hó kártérítés jár

6. Olyan ellenállási eljárásokban vett részt 1964 december 31-ig, amelyekben fegyvert használtak és a kommunista rendszer megdöntését akarták – 700 RON/hó kártérítés jár minden harcolt évért

7. Külföldre deportálták 1944 augusztus 23 után – 700 RON/hó kártérítés jár minden deportálásban töltött évért

8. A Szovjetunió foglya volt 1944 augusztus 23-tól kezdődően, vagy fogoly lévén, 1944 augusztus 23 előtt és a fegyverszünet között fogságban volt tartva – minden szabadságvesztett évért 700 RON/hó kártérítés jár

Fontos tudni, hogy az I.-s kategóriába tartozó személyek elsőbbséget élveznek az állami alapból kiosztott lakások kiosztásánál, illetve elsőbbséget élveznek, a CEC Bank által jóváhagyott, kedvezményes hitelek hozzájárulásánál, amit magánlakás építésére, vásárlására vagy felújítására használhatnak. A fent kifejtett esetek a munkahelyi régiségbe is beszámítódnak, megszakítás nélkül. Minden beutalással vagy szabadságvesztéssel eltöltött 1 év, 1 év 6 hónap munkahelyi régiséget jelent. A d. és e. pontok esetében akkor képez munkahelyi régiséget az ilyen körülmények között eltöltött periódus, ha a kérelmező be tudja bizonyítani, hogy nem tudott munkába helyezkedni a szakmai készültségének megfelelően. Ha a kérelmező bizonyítani tudja, hogy a fenti esetek okozta első vagy másodfokú rokkantság vagy a politikai meghurcolás miatt nem tudott munkába helyezkedni, akkor ez az utólagos periódus is régiségnek számít. Bizonyíték szempontjából, az I. pontban leírt eseteket az illetékes szervek által kibocsátott hivatalos iratokkal lehet bizonyítani, illetve ezen iratok hiányában bármilyen úton bizonyítani lehet.

II. A túlélő házastárs

1. Annak az elhalálozott személynek a túlélő házastársa, aki az elnyomó testületekkel való harcban vagy parasztfelkelésben halt meg, illetve halottnak lett nyilvánítva: börtönből való eltűnés vagy kivégzés során; pszihiátriára való jogtalan beutalás során; deportálás, fogságba esés vagy kötelező lakhely kiszabása során, azzal a feltétellel, hogy a túlélő házastárs egyik esetben sem ne házasodott újra – 700 RON/hó kártérítés

2. Annak az elhalálozott személynek a házastársa, aki meghalt miután: a börtönből kiengedték; kiutalták a pszihiátriáról; visszatért a kitelepítésből vagy deportálásból, azzal a feltétellel, hogy a túlélő házastárs egyik esetben sem ne házasodott újra – 700 RON/hó kártérítés

3. Az előző körülmények között leírt személy házastársa, aki habár nem halt meg ezen körülmények között, viszont kénytelen volt elválni párjától ezen körülmények lejártával (előzőleg elzárt, pszihiátriára beutalt, deportált, fogoly, kitelepített vagy kötelező lakhelyre kötelezett), azzal a feltétellel, hogy ne házasodjon újra és bizonyítani tudja azt, hogy az kényszerített elválás és a házastárs elhalálozása közti intervallumban együttélési viszonyban voltak – 700 RON/hó kártérítés

A fenti összegekben a kedvezményezettek részesülnek függetlenül attól, hogy nyugdíjazottak vagy sem.

III. Gyermekek

1. Annak a gyermeke, aki meghalt, eltűnt vagy akit kivégeztek az elnyomó testületekkel való harcban, a parasztfelkelésben, elfogatási időben, a pszhiátriára való beutalási időben, a kötelezett lakhely idején, áttelepítési-, deportálási- illetve fogsági időszakában – 500 RON/hó kártérítés jár

2. Aki kiskorú volt vagy abban az időszakban született, mikor egyik vagy mindkét szülő az I. pontnál leírt helyzetben volt – a kártérítés egyenlő azzal az összeggel, amit az elhalálozott szülő kapott volna, az I. pontnak megfelelően

4. Az a kiskorú, aki az I. pontnál leírt események megszűnése után született – a kártérítés az 50%-a annak, amit az elhalálozott szülő kapott volna, az I. pontnak megfelelően

Az a gyermek, aki teljesíti úgy az I. pont, mint a III. pont követelményeit egyaránt, abban a kártérítésben részesül, amelyik a nagyobb. Abban az esetben, ha a gyermek teljesíti a III. pontban leírt feltételeket és minkét szülő teljesít egy-egy feltételt az I. ponttól, a gyerek azt a kártérítést kapja, amelyik a nagyobb. A III. pontban leírt kártérítések akkor is járnak a gyermeknek, ha a szülő, habár kérvényezhette volna a hozzájárulását, nem tette meg. Aki kérvényezte a kártérítést az I. pont alapján, nem kérvényezheti ugyanakkor, mint gyerek is

Az I., II. és III. pontban említett embereknek több speciális joguk és adómentességük is van:

  • Mentesülést kérhetnek a helyi adók fizetése alul, amit a helyi tanács hagy jóvá
  • Elsőbbséget és ingyenességet élveznek az orvosi ellátás és a gyógyszerekhez való hozzáférésben, úgy a beutalás idején, mint az ambuláns kezelésen
  • Ingyenesen közlekedhetnek az államilag üzemeltetett közszállítási járművekkel; a magáncégek által működtetett közszállítási cégek esetén történő bérlet díját a helyi önkormányzat teljes mértékben megtéríti, azzal a feltétellel, hogy a megtérítést igénylő személynek ugyanazon a településen legyen a lakcíme is
  • Évi 12 ingyenes utazás a vonattal, földön vagy vízen közlekedő járművel, ebben az esetben egy családtagot vagy egy kísérőt is lehet vinni
  • Évente egy gyógyfürdőre szóló utalás, kezelés céljából
  • Mentesülés a TV- és Rádió adó fizetése alól
  • Ingyenesen, kérésre, egy sírhely
  • Elsőbbséget élveznek a telefonposta beszerelésénél és mentesülve vannak ennek bérletének fizetése alul

A kedvezményezett minősítést és a kártérítés összegét a Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség (AJPIS - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială) határozza meg, a kérés letevésétől számított 30 napon belül. A kifizetéseket a területi nyugdíjosztály végzi a kérvény beiktatásától számított következő hónap első napján. Itt fontos megjegyezni, hogy ezen összegek nincsenek hatással és nem korlátozzák az ösztöndíjakat, a szociális segélyeket és egyéb támogatásokat sem, emellett a külföldön tartózkodó román állampolgárok is igényelhetik a kárpótlást

Azon kérelmezők és azok gyermekei, akit elítéltek emberiség ellen elkövetett bűncselekményekért vagy bizonyíték van arra, hogy fasiszta vagy légionárius tevékenységeket folytattak nem részesülhetnek a kárpótlásban.