Közösségépítési célokra 1,2 millió lejt hagyott jóvá magyar civil szervezetek és egyházközségek számára a Kolozs megyei önkormányzat

Kolozs megye képviselő-testülete mai ülésén 6,8 millió lej elosztásáról döntött a megyében tevékenykedő civil szervezetek és egyházközségek számára.

Kulturális rendezvényekre 900 ezer lejes keretösszeget határozott meg a megyei önkormányzat, amelyből összesen 50 magyar szervezet pályázatát támogathatta.

A Kolozsvári Magyar Napokat megszervező Kincses Kolozsvár Egyesület kapta a legnagyobb támogatást, 25 ezer lejt, de a Kalotaszegi Magyar Napoknak 20 ezer lejes összeget ítéltek meg, a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórumnak a Kolozsvári Majálisra 16 ezer lejt, a Tordaszentlászlói Községnapokra 9 ezer lejt, a Várfalvi Községnapok és Hagymafesztivál számára 8 ezer lejt, a Corvineum Alapítványnak az Interferenciák Nemzetközi Szinházi Fesztivál megszervezésére 10 ezer lejt, 9 ezer lejt a szamosújvári Téka Alapítvány által szervezett Őszi Fesztiválnak, valamint 7 ezer lejt a Szent István-napi Néptánctalálkozónak.  

Az ifjúsági programok kategóriában ugyancsak 900 ezer lejt osztottak szét: a Mathias Corvinus Collegium Egyesület számára 14 ezer lejt, az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, a MIK Egyesületnek, a Kozmutza Flóra Egyesületnek, az Argumentum Egyesületnek, a Sportolimpiának külön-külön 10 ezer lejt, a Dési Civil Műhely programjaira 9 ezer lejt,  a Thinkonomy közösségi találkozónak 8 ezer lejt, a Magyarfenesi Ifjúsági Napokra a MICS Egyesületnek 8 ezer lejt, a kalotaszentkirályi Silvanus Egyesületnek ugyancsak 8 ezer lejt. Ebben a kategóriában összesen 36 magyar szervezet pályázatát bírálták el pozitívan.

Templomok, egyházi épületek felújítására 3 millió lejes keretösszeg állt rendelkezésre, a legtöbb pályázatot a magyar egyházak közül a református egyházközségek nyújtották be, összesen 63 kérelmet, a római katolikus plébániák 13 kérelmet, továbbá 11 kérés érkezett az unitárius egyházközségek részéről. A leégett kidei református parókia helyreállítására 15 ezer lejt, a Szent Mihály plébánia részére 23 ezer lejt, a kolozsvári ferences templom javítási munkálataira 24 ezer lejt, a törökvágási református templomnak 11 ezer lejt, a kolozsvári zsidó hitközség kápolna felújításra 20 ezer lejt fordíthat, a kolozsi unitárius egyházközségnek 7 ezer lejt, valamint a kolozsmonostori református egyházközségnek 7 ezer lejt szavaztak meg.

A megyei sportélet támogatására 2 millió lejt hagytak jóvá, annak érdekében,  hogy segítséget nyújtsanak sportesemények meszervezésére, sportklubok működésére és ezáltal ösztönözzék a helyi közösségépítést, a sport iránti elkötelezettséget.

„Összesen 660 pályázat érkezett a négy kategóriában meghirdetett felhívásunkra, a legtöbb, 343 kérelem egyházak támogatására. A megyében működő magyar civil szervezetek az élet számtalan területén nagyon aktívak, fontos munkát végeznek és ki is egészítik az önkormányzati rendszert, legyen szó a kulturális területtől az ifjúsági, innovációs, tudományos projektekig, a rászorultak segítésén át a környezetvédelmi projektek támogatásáig. A hagyományok, a néptánc, a képzőművészet magyar kultúránk és örökségünk szerves része, kötelességünk ápolni és továbbadni ezeket a következő generációknak. Az RMDSZ-frakció kezdeményezésére idén megnövelt, a 2019-es évhez képest másfélszeres keretösszeget sikerült kiharcolnunk a kulturális és ifjúsági területre, ezzel is jelezve, Kolozs megyében jó civilnek lenni, tudásuk és értékeik hasznosulhatnak, különösen olyan nehéz időkben, amikor valamennyiünknek a közösségben rejlő erőre kell támaszkodnunk – fogalmazott Balla Ferenc megyei tanácsos, az oktatási bizottság elnöke.

 A valódi fejlődésnek, a települések jövőjének záloga a közösségépítés. Ennek jegyében kiemelten támogatjuk a hagyományápoló, közösségerősítő rendezvényeket a magyarlakta településeken, itt külön említhetném a Kalotaszegi Magyar Napokat, a különböző falu- és községnapokat. Partnerként tekintünk az egyházakra, igyekszünk országosan és megyei szinten is finanszírozásban részesíteni, hiszen nagy szerepük van a közösségkovácsolásban, az ifjúsági szervezetek révén a fiatalok megtapasztalhatják a közösség építő erejét, felelős, a társadalmi ügyek és közélet iránt érzékeny és elhivatott fiatalokká válhatnak, amely mindannyiunk érdeke”mondta el Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács RMDSZ-es alelnöke.

A nyertes pályázatok listája elérhető a Kolozs Megyei Tanács honlapján, a Finantare nerambursabilă menüpont alatt.