Több mint 1,2 milliárd lejt nyert el Kolozs megye víz- és csatornahálózatok bővítésére, utak korszeűsítésére az erre irányuló Anghel Saligny-program keretében. Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke szerint a jelentős beruházási keret a Szövetség kormányzati munkájának egyik legfontosabb eredménye, amely által Kolozs megye magyar lakta falvaiban több millió lej értékben indulhatnak el közművesítési, útépítési beruházások.

A Kolozs megyei önkormányzat összesen 140 millió lejt fordíthat hét megyei út felújítására: 150-es jelzésű Mezőkeszü–Magyarpalatka, 107J Tordaszentlászló – Kisfeneshavas – Plop, 107N Járavize – Plop, 161E Kisdevecser – Habadok, 161C Szilkerék–Oláhpéntek, 161A kolozsi út, 105T Máraitelek– Berend. Továbbá Magyargyerőmonostoron, Csürülyén, Pecsétszegen és Poklostelkén híd korszerűsítését támogatja a fejlesztési minisztérium.

Ami a települések közművesítési projektjeit illeti a legnagyobb összegeket víz- és a csatornahálózat kiépítésére hagytak jóvá. Bálványosváralja 22,3 millió lejt kapott szennyvíztelep  és szennyvízhálózat kiépítésére a községközpontban, Erdőfelek község 22,6 millió lejt a kanalizálás kiépítésére Györgyfalván, Várfalva 22,6 millió lejt a várfalvi és kövendi csatornázásra, Körösfő 11 millió lejt a sárvásári és nádasi víz-és szennyvízhálózat létesítésére, Kisbács  17,7 millió lejt  Nádaskoród ás Nádaspapfalva csatornázási munkálataira, Mikeháza 30 millió lejt a mikeházi, szásznyíresi és szentbenedeki szennyvízhálózat létesítésére,  Ajton 15 millió lejt az ajtoni és rődi csatornahálózatra,  Buza 8 millió lejt vízhálózatának bővítésére, Magyarszovát 6,5 milliót lejt a csatornázás bővítésére.

Utak, utcák korszerűsítésére Bánffyhunyad 17 millió lejt, Dés és Torda 23,8 millió lejt, Aranyosgyéres 18 milliót lejt, Tordaszentmihály 17 millió lejt, Szamosújvár 9 millió lejt, Aranyosegerbegy 17 millió lejt, Kolozs és Bonchida 14 millió lejt, míg Kalotaszentkirály, Szék, Tordatúr és Ördöngosfüzes 10-10 millió lejt fordíthat. Zsúk község 14 millió lejt nyert el járdák és bicikliút kialakítására.

A magyarlakta közösségek és települések számára is prioritást jelentő közművesítési beruházások valósulhatnak meg több mint 1,2 milliárd lej értékben Kolozs megyében, az RMDSZ kezdeményezésére létrehozott Anghel Saligny-program révén. Nagy terhet vesz le a megyei önkormányzatok, városok, községek válláról, hiszen sok esetben a közigazgatási egységek nem is rendelkeznek a hatalmas közművesítési munkálatokat fedező pénzügyi forrásokkal, mint például a víz- és szennyvízhálózat kiépítése, utak korszerűsítése, amelyek sok településen a legnagyobb hiányosságokat jelentik. Apróbb-nagyobb lépésekkel közeledünk a felvállalt vidékfejlesztési céljaink felé, ez a program is óriási támogatást nyújt a települések élhetőbbé, otthonosabbá válása érdekében,  hiszen elősegíti azt a törekvésünket, hogy a fiatal, gyermekes családok vidéken képzeljék el a jövőjüket, boldogulásukat hangsúlyozta Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke.