Kolozsvár Polgármesteri Hivatala meghirdette a téli időszakra vonatkozó fűtéstámogatási programját, az igényléseket tartalmazó iratcsomókat az önkormányzathoz lehet benyújtani.

A távhőre, földgázra, villamosenergiára, szilárd/kőolajszármazék alapú fűtőanyagra kérhető támogatásra a következő jövedelmi küszöbök alatti jövedelemmel rendelkezők jogosultak:

- a 2053 lej alatti havi átlagjövedelemmel rendelkező, egyedül élő személyek;

- azok a családok, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 1386 lejt.

„2023. november és 2024. március között is igényelhető a fűtéstámogatás biztosítása azon kolozsváriak számára, akiknek szüksége van rá. Fontos, hogy a támogatási kérés a teljes téli időszak alatt benyújtható, a benyújtási határidő pedig minden hónap 20. napja. Az RMDSZ Kolozsvári szervezete és a hivatalban dolgozó kollégáim is szívesen segítenek az igénylésben, magyar nyelven is” – nyilatkozta Oláh Emese, Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármestere.

A számlán szereplő összeg a villamosenergia esetében nem lehet 500 lejnél alacsonyabb, földgáz esetében minimum 250 lej értékűnek kell lennie. Szilárd vagy kőolajszármazék alapú fűtés esetén a kiszámlázott összegnek meg kell haladnia a 320 lejt.

A támogatás mértékét a jövedelem értékének függvényében állapítják meg, a 200 lejnél alacsonyabb jövedelem esetén 100%-os a költségtérítés. Az elektromos energiával történő fűtés költségének megtérítésére csak azok a személyek/családok jogosultak, akiknek nincs lehetőségük más módon fűteni a lakást, vagy akik technikai okokból vagy fizetésképtelenség miatt nem részesülnek gáz- vagy távhőszolgáltatásban.

A villamosenergia támogatást kérők esetében a kérvény benyújtását követő 15 munkanapon belül környezeti felmérést végeznek az önkormányzat illetékesei. A jövedelem megállapításakor minden pénzforrást figyelembe kell venni.

A fűtéspótlékot azok a személyek, családok, egy háztartásban élők igényelhetik, akik az illető fogyasztási helyszínen laknak, és szerepelnek a költségek kiszámításakor használt listán.

A fűtéstámogatás mellett egy másik fajta energiaforrást is használó háztartások esetén egy további támogatás is igényelhető (pl. a gázzal fűtők, akik villamosenergiát használnak a háztartási berendezések működtetéséhez, vagy a villamosenergiával fűtők, akik gázzal főznek). Ez esetben a támogatás havonta 10-30 lej közötti összeg, és egész évben folyósítandó. Amennyiben egy háztartásban villamosenergián kívül más energiahordozó nem áll rendelkezésre, akkor a kiegészítő támogatás értéke havonta 70 lej.

A havi jövedelem megállapításakor a kérés benyújtását megelőző hónap bevételeit veszi figyelembe az önkormányzat. A havi átlagjövedelem megállapításakor a következő jövedelem fajtákat nem veszik figyelembe: szociális segély, gyermekpénz, családtámogatás, rokkantsági támogatás kiegészítés, iskolai ösztöndíj, oktatástámogatási kiegészítés (óvodai értékjegyek), a középszintű oktatásban résztvevőknek (a Bani de liceu program kedvezményezettjeinek) juttatott támogatás, időnként végzett napszámos munkáért kapott kifizetések, kártérítések, a szociális támogatásban részesülők számára juttatott azon összegek, amelyekből szakmai átképzésüket finanszírozhatják.

A támogatásra való jogosultságot egy téli idény alatt egyetlen alkalommal, a kérvény benyújtását követően állapítják meg. A támogatási kérés a teljes téli időszak alatt benyújtható, a benyújtási határidő minden hónap 20. napja. A támogatást a kérvényezés hónapjától kezdve kapja meg az igénylő. 

Konkrétan, azok az igénylők, akik november 20-ig benyújtják a kérvényt, már a novemberi számlákra megkapják a támogatást. Akik november 20. után adják le az igénylési kérést, decemberben kaphatják meg első alkalommal a támogatást. Amennyiben a kérvényezéshez képest valamilyen változás történik egy adott háztartásban, a kérvényezőnek ezt egy újabb kérvényben kell jeleznie, a kérvényhez a változást bizonyító dokumentumokat csatolva.

A formanyomtatványokat a polgármesteri hivatalnál (Mócok útja/Calea Moţilor 1-3), a Szociális és Egészségügyi Igazgatóság Reguly/Venus u. 20. és 22. szám között található székhelyén és a kolozsvári távhő-szolgáltató vállalat székhelyén (Magyar utca/Bd. 21 Decembrie 1989, 79. szám) igényelhetik a kérelmezők.

Emellett a polgármesteri hivatal negyedekben található kirendeltségeihez is fordulhatnak az igénylők:

 • Monostor negyed – Bazsarózsa/Ion Meşter utca 10.;

 • Irisz negyed – Szentháromság/Liebknecht tér 7-8.;

 • Szamosfalvi negyed – Szamosfalvi/Traian Vuia út 41.;

 • Donát negyed – Álmos/Al. Vlahuţă utca 47-48.;

 • Hajnal negyed – Kert/Pasteur utca 60.;

 • Györgyfalvi negyed – Járabánya/Băişoara sétány 4A.;

 • Mărăşti negyed – Galamb/Porumeilor utca 41.         

Az fűtéstámogatási kérvények elfogadása a következő program szerint történik:

A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal Lakossági Információs Központjában:

 • hétfő-szerda: 08.30 – 16.30

 • csütörtök: 08.30 – 18.30 

 • péntek: 08.30 – 16.30

A polgármesteri hivatal negyedbeli kirendeltségeinél:

 • hétfő-szerda: 08.00 – 16.00

 • csütörtök: 08.00 – 17.30

 • péntek: 08.00 – 14.30

Szociális és Egészségügyi Igazgatóság székházánál:

 • hétfő - szerda: 08.30 – 15.30

 • csütörtök: 08.30 – 17.00          

 • péntek: 08.30 – 14.00

A tömbházban lakó személyeket az önkormányzat arra kéri, hogy kérvényüket és iratcsomóikat a tömbház adminisztrátorának adják át, aki egy névsort tartalmazó összesítő dokumentum kíséretében nyújtja be azokat.

Az érdeklődők bővebben a polgármesteri hivatal honlapján (www.primariaclujnapoca.ro) vagy a Szociális és Egészségügyi Igazgatóság honlapján (www.dasmclujnapoca.ro) tájékozódhatnak az igénylés és a szükséges dokumentumok részleteiről.

A formanyomtatvány itt tölthető le: https://bit.ly/3FsF5Bb 

Amennyiben kérdéseik vannak, azokat a protectiesociala@dasmclujnapoca.ro e-mail címen tehetik fel.